Saturday, November 19, 2005

Biyun Si, Xiangshan


Biyun Si, Xiangshan, originally uploaded by jiulong.

Nice temple, in NW Beijing.

No comments: